Sign In

Open Data
Open Data

 

 

طلب الموافقة على نشر التقرير السنوي للسرطان - 2015طلب الموافقة على نشر التقرير السنوي للسرطان - 2015إحصائيات<div class="ExternalClass13F1BDCF5B7F47BB885460BD63CB7139"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1553/NATIONAL%20CANCER%20REGISTRY%20ANNUAL%20REPORT%20_%202015.pdf">NATIONAL CANCER REGISTRY ANNUAL REPORT _ 2015.pdf</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1553/NATIONAL%20CANCER%20REGISTRY%20ANNUAL%20REPORT%202015.docx">NATIONAL CANCER REGISTRY ANNUAL REPORT 2015.docx</a></li></ul></div>NATIONAL CANCER REGISTRY ANNUAL REPORT 2015NATIONAL CANCER REGISTRY ANNUAL REPORT 2015Statistics<div class="ExternalClass60B0488316FF4C65BB1225ED84C7572E"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1553/NATIONAL%20CANCER%20REGISTRY%20ANNUAL%20REPORT%20_%202015.pdf">NATIONAL CANCER REGISTRY ANNUAL REPORT _ 2015.pdf</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1553/NATIONAL%20CANCER%20REGISTRY%20ANNUAL%20REPORT%202015.docx">NATIONAL CANCER REGISTRY ANNUAL REPORT 2015.docx</a></li></ul></div>22/06/2019 8:00:00 PM
البرامج التدريبة للشبابالبرامج التدريبة للشبابجميع البيانات المفتوحة<div class="ExternalClassE25A40B78C1C42EEA50E4A37F0D45AEC"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1552/Youth%20Courses.docx">Youth Courses.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1552/Youth%20Courses.pdf">Youth Courses.pdf</a></li></ul></div>Youth Training CoursesYouth Training CoursesOpen Data<div class="ExternalClass65A13416D8B044EE8C6042DF656251F2"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1552/Youth%20Courses.docx">Youth Courses.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1552/Youth%20Courses.pdf">Youth Courses.pdf</a></li></ul></div>15/06/2019 8:00:00 PM
دولة الإمارات العربية المتحدة وأجندة 2030 للتنمية المستدامة التميز في التنفيذدولة الإمارات العربية المتحدة وأجندة 2030 للتنمية المستدامة التميز في التنفيذجميع البيانات المفتوحة<div class="ExternalClassB6370431418B49C0BE6E8163FDD60684"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1551/UAE%20SDGs%20-%202017%20AR.pdf">UAE SDGs - 2017 AR.pdf</a></li></ul></div>UAE 2030 SDGs AgendaUAE 2030 SDGs Agenda Open Data<div class="ExternalClass9FA54335B60F42E29C27569223FE8A5C"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1551/UAE%20SDGs%20-%202017%20AR.pdf">UAE SDGs - 2017 AR.pdf</a></li></ul></div>11/06/2019 8:00:00 PM
نسب تغطية المستويات الوظيفية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع من الرجال والنساءنسب تغطية المستويات الوظيفية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع من الرجال والنساءإحصائيات<div class="ExternalClassA73B48C4DA3346FFB74C887705A6A37B"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1550/Gender%20Based%20Career%20Ratio%20in%20MOHAP%20AR.docx">Gender Based Career Ratio in MOHAP AR.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1550/Gender%20Based%20Career%20Ratio%20in%20MOHAP%20AR.pdf">Gender Based Career Ratio in MOHAP AR.pdf</a></li></ul></div>Positions in MoHAP by GenderPositions in MoHAP by GenderStatistics<div class="ExternalClassCFF728B431884139B1431DA15671CA97"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1550/Gender%20Based%20Career%20Ratio%20in%20MOHAP%20EN.docx">Gender Based Career Ratio in MOHAP EN.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1550/Gender%20Based%20Career%20Ratio%20in%20MOHAP%20EN.pdf">Gender Based Career Ratio in MOHAP EN.pdf</a></li></ul></div>28/05/2019 8:00:00 PM
تقارير السلامةتقارير السلامةتنبيهات و تحذيرات السلامة<div class="ExternalClass34F942656F334487BE8BC930EE091A52"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1544/IRSOTAN%20150-%20300mg%20F%20Cتقارير%20السلامة.docx">IRSOTAN 150- 300mg F Cتقارير السلامة.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1544/IRSOTAN%20150-%20300mg%20F%20Cتقارير%20السلامة.pdf">IRSOTAN 150- 300mg F Cتقارير السلامة.pdf</a></li></ul></div>IRSOTAN 150- 300mg F CIRSOTAN 150- 300mg F CMOHAP Policies and Circulars<div class="ExternalClassC4BB6226DD1D42198212A67652FF865E"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1544/IRSOTAN%20150-%20300mg%20F%20Cتقارير%20السلامة.docx">IRSOTAN 150- 300mg F Cتقارير السلامة.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1544/IRSOTAN%20150-%20300mg%20F%20Cتقارير%20السلامة.pdf">IRSOTAN 150- 300mg F Cتقارير السلامة.pdf</a></li></ul></div>24/04/2019 8:00:00 PM
سحب تشغيلةسحب تشغيلةتنبيهات و تحذيرات السلامة<div class="ExternalClassB873082406824842B37FDEB74A5032B1"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1545/phenobarbسحب%20تشغيلة.docx">phenobarbسحب تشغيلة.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1545/phenobarbسحب%20تشغيلة.pdf">phenobarbسحب تشغيلة.pdf</a></li></ul></div>phenobarbphenobarbMOHAP Safety Alerts and Warning<div class="ExternalClass587E5A35100A484CBD23096541C377E1"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1545/phenobarbسحب%20تشغيلة.docx">phenobarbسحب تشغيلة.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1545/phenobarbسحب%20تشغيلة.pdf">phenobarbسحب تشغيلة.pdf</a></li></ul></div>24/04/2019 8:00:00 PM
سحب تشغيلةسحب تشغيلةتنبيهات و تحذيرات السلامة<div class="ExternalClass2DE2860C2AC446338E849C4CA1F6880D"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1546/sodium%20chlorideسحب%20تشغيلة.docx">sodium chlorideسحب تشغيلة.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1546/sodium%20chlorideسحب%20تشغيلة.pdf">sodium chlorideسحب تشغيلة.pdf</a></li></ul></div>sodium chloridesodium chlorideMOHAP Safety Alerts and Warning<div class="ExternalClass1EBEB03D12304000A793BD6E3A621131"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1546/sodium%20chlorideسحب%20تشغيلة.docx">sodium chlorideسحب تشغيلة.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1546/sodium%20chlorideسحب%20تشغيلة.pdf">sodium chlorideسحب تشغيلة.pdf</a></li></ul></div>24/04/2019 8:00:00 PM
تقارير السلامةتقارير السلامةتنبيهات و تحذيرات السلامة<div class="ExternalClass737999E5D42742C39EA141BED7B34898"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1547/Vitamin%20D3%2050000%20IU%20capsuleتقارير%20السلامة.docx">Vitamin D3 50000 IU capsuleتقارير السلامة.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1547/Vitamin%20D3%2050000%20IU%20capsuleتقارير%20السلامة.pdf">Vitamin D3 50000 IU capsuleتقارير السلامة.pdf</a></li></ul></div>Vitamin D3 50000 IU capsuleVitamin D3 50000 IU capsuleMOHAP Safety Alerts and Warning<div class="ExternalClass88807F8110BF417E88FB0105AAB6C42F"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1547/Vitamin%20D3%2050000%20IU%20capsuleتقارير%20السلامة.docx">Vitamin D3 50000 IU capsuleتقارير السلامة.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1547/Vitamin%20D3%2050000%20IU%20capsuleتقارير%20السلامة.pdf">Vitamin D3 50000 IU capsuleتقارير السلامة.pdf</a></li></ul></div>24/04/2019 8:00:00 PM
اضافة تحذيراضافة تحذير تنبيهات و تحذيرات السلامة<div class="ExternalClass746308CA1ABA4A1EA65CA91A6D102ECE"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1548/اضافة%20تحذير%20Lemtrade.docx">اضافة تحذير Lemtrade.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1548/اضافة%20تحذير%20Lemtrade.pdf">اضافة تحذير Lemtrade.pdf</a></li></ul></div>LemtradeLemtradeMOHAP Safety Alerts and Warning<div class="ExternalClassD42DBC1139FB44BA8FF0612C1974A587"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1548/اضافة%20تحذير%20Lemtrade.docx">اضافة تحذير Lemtrade.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1548/اضافة%20تحذير%20Lemtrade.pdf">اضافة تحذير Lemtrade.pdf</a></li></ul></div>24/04/2019 8:00:00 PM
سحب وتعليق تسجيلسحب وتعليق تسجيلتنبيهات و تحذيرات السلامة<div class="ExternalClass78F6401F9B2A49AE874F8A0A0AC2080A"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1549/سحب%20وتعليق%20تسجيلMusli%20power%20X%20Tra.docx">سحب وتعليق تسجيلMusli power X Tra.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1549/سحب%20وتعليق%20تسجيلMusli%20power%20X%20Tra.pdf">سحب وتعليق تسجيلMusli power X Tra.pdf</a></li></ul></div>Musli power X TraMusli power X TraMOHAP Safety Alerts and Warning<div class="ExternalClass1B1BA0C241554CA88AB56EDB8EA6A6A7"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1549/سحب%20وتعليق%20تسجيلMusli%20power%20X%20Tra.docx">سحب وتعليق تسجيلMusli power X Tra.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1549/سحب%20وتعليق%20تسجيلMusli%20power%20X%20Tra.pdf">سحب وتعليق تسجيلMusli power X Tra.pdf</a></li></ul></div>24/04/2019 8:00:00 PM

Do you find this Content helpful?