Sign In

Open Data
Open Data

 

 

تقارير السلامةتقارير السلامةتنبيهات و تحذيرات السلامة<div class="ExternalClass2080A1836E1C49A298800BA29958FB0C"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1539/GLOVES%20VINYL%20EXAMINATIONتقارير%20السلامة.docx">GLOVES VINYL EXAMINATIONتقارير السلامة.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1539/GLOVES%20VINYL%20EXAMINATIONتقارير%20السلامة.pdf">GLOVES VINYL EXAMINATIONتقارير السلامة.pdf</a></li></ul></div>GLOVES VINYL EXAMINATIONGLOVES VINYL EXAMINATIONMOHAP Safety Alerts and Warning<div class="ExternalClassD5D7E61560D146AAAA9361025A24D89E"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1539/GLOVES%20VINYL%20EXAMINATIONتقارير%20السلامة.docx">GLOVES VINYL EXAMINATIONتقارير السلامة.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1539/GLOVES%20VINYL%20EXAMINATIONتقارير%20السلامة.pdf">GLOVES VINYL EXAMINATIONتقارير السلامة.pdf</a></li></ul></div>10/04/2019 8:00:00 PM
اضافة تحذير اضافة تحذيرتنبيهات و تحذيرات السلامة<div class="ExternalClassA9EC32463E0C468C8F45586171AA6F30"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1540/Actemra%20tocikiumab%20اضافة%20تحذير.docx">Actemra tocikiumab اضافة تحذير.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1540/Actemra%20tocikiumab%20اضافة%20تحذير.pdf">Actemra tocikiumab اضافة تحذير.pdf</a></li></ul></div>Actemra tocikiumabActemra tocikiumabMOHAP Safety Alerts and Warning<div class="ExternalClassD0F52DCD0705464B937D10B788D45D61"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1540/Actemra%20tocikiumab%20اضافة%20تحذير.docx">Actemra tocikiumab اضافة تحذير.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1540/Actemra%20tocikiumab%20اضافة%20تحذير.pdf">Actemra tocikiumab اضافة تحذير.pdf</a></li></ul></div>10/04/2019 8:00:00 PM
رفع تعليق تسجيلرفع تعليق تسجيل تنبيهات و تحذيرات السلامة<div class="ExternalClass5B8C336C4F6F4646861FCB8B0EA4A5B9"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1541/رفع%20تعليق%20تسجيل%20Amoclan%20suspension.docx">رفع تعليق تسجيل Amoclan suspension.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1541/رفع%20تعليق%20تسجيل%20Amoclan%20suspension.pdf">رفع تعليق تسجيل Amoclan suspension.pdf</a></li></ul></div>Amoclan suspensionAmoclan suspensionMOHAP Safety Alerts and Warning<div class="ExternalClassACFDF64923CA4D17A15F7E192ABE000D"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1541/رفع%20تعليق%20تسجيل%20Amoclan%20suspension.docx">رفع تعليق تسجيل Amoclan suspension.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1541/رفع%20تعليق%20تسجيل%20Amoclan%20suspension.pdf">رفع تعليق تسجيل Amoclan suspension.pdf</a></li></ul></div>10/04/2019 8:00:00 PM
سحب وعدم نوريد المنتجسحب وعدم نوريد المنتج تنبيهات و تحذيرات السلامة<div class="ExternalClassFFAB0E5029D449E3BC82CAC9DC8E52D3"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1542/سحب%20وعدم%20نوريد%20المنتج%20Frenin%20injection%20Samarth.docx">سحب وعدم نوريد المنتج Frenin injection Samarth.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1542/سحب%20وعدم%20نوريد%20المنتج%20Frenin%20injection%20Samarth.pdf">سحب وعدم نوريد المنتج Frenin injection Samarth.pdf</a></li></ul></div>Frenin injection SamarthFrenin injection SamarthMOHAP Safety Alerts and Warning<div class="ExternalClass106424CF3B7849D9A0CAC026C3934DBE"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1542/سحب%20وعدم%20نوريد%20المنتج%20Frenin%20injection%20Samarth.docx">سحب وعدم نوريد المنتج Frenin injection Samarth.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1542/سحب%20وعدم%20نوريد%20المنتج%20Frenin%20injection%20Samarth.pdf">سحب وعدم نوريد المنتج Frenin injection Samarth.pdf</a></li></ul></div>10/04/2019 8:00:00 PM
سحب وعدم نوريد المنتجسحب وعدم نوريد المنتج تنبيهات و تحذيرات السلامة<div class="ExternalClass2170304548C249AB8A1E7F7B441FA36D"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1543/سحب%20وعدم%20نوريد%20المنتج%20Quinine%20DiHCL.docx">سحب وعدم نوريد المنتج Quinine DiHCL.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1543/سحب%20وعدم%20نوريد%20المنتج%20Quinine%20DiHCL.pdf">سحب وعدم نوريد المنتج Quinine DiHCL.pdf</a></li></ul></div>Quinine DiHCLQuinine DiHCLMOHAP Safety Alerts and Warning<div class="ExternalClass04CD7FA54F854EDB927CC2EAA78D527C"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1543/سحب%20وعدم%20نوريد%20المنتج%20Quinine%20DiHCL.docx">سحب وعدم نوريد المنتج Quinine DiHCL.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1543/سحب%20وعدم%20نوريد%20المنتج%20Quinine%20DiHCL.pdf">سحب وعدم نوريد المنتج Quinine DiHCL.pdf</a></li></ul></div>10/04/2019 8:00:00 PM
منتج محظور منتج محظورتنبيهات و تحذيرات السلامة<div class="ExternalClass007EC998D1F848E2AE5ADF452075C685"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1533/Lotus%20Flower%20Capsules%20منتج%20محظور.docx">Lotus Flower Capsules منتج محظور.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1533/Lotus%20Flower%20Capsules%20منتج%20محظور.pdf">Lotus Flower Capsules منتج محظور.pdf</a></li></ul></div>Lotus Flower CapsulesLotus Flower CapsulesMOHAP Safety Alerts and Warning<div class="ExternalClass26F205C2FA42492C931C1616E12EB16F"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1533/Lotus%20Flower%20Capsules%20منتج%20محظور.docx">Lotus Flower Capsules منتج محظور.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1533/Lotus%20Flower%20Capsules%20منتج%20محظور.pdf">Lotus Flower Capsules منتج محظور.pdf</a></li></ul></div>09/04/2019 8:00:00 PM
منتج محظور منتج محظورتنبيهات و تحذيرات السلامة<div class="ExternalClass11DB12DDAA934D02A8977FE107CD9C70"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1534/Magnum%20XXL%20منتج%20محظور.docx">Magnum XXL منتج محظور.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1534/Magnum%20XXL%20منتج%20محظور.pdf">Magnum XXL منتج محظور.pdf</a></li></ul></div>Magnum XXLMagnum XXLMOHAP Safety Alerts and Warning<div class="ExternalClass58E7BD29866640EE9F8B3ED47FC97AF8"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1534/Magnum%20XXL%20منتج%20محظور.docx">Magnum XXL منتج محظور.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1534/Magnum%20XXL%20منتج%20محظور.pdf">Magnum XXL منتج محظور.pdf</a></li></ul></div>09/04/2019 8:00:00 PM
تقارير السلامةتقارير السلامةتنبيهات و تحذيرات السلامة<div class="ExternalClass4E96B6AAC19A403AA1AFEA156F739E25"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1535/O-%20Two%20e700%20e600%20and%20e500%20Automatic%20Ttansport%20Veatilators%20%20O-%20Two%20%20Medicalتقارير%20السلامة.docx">O- Two e700 e600 and e500 Automatic Ttansport Veatilators O- Two Medicalتقارير السلامة.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1535/O-%20Two%20e700%20e600%20and%20e500%20Automatic%20Ttansport%20Veatilators%20%20O-%20Two%20%20Medicalتقارير%20السلامة.pdf">O- Two e700 e600 and e500 Automatic Ttansport Veatilators O- Two Medicalتقارير السلامة.pdf</a></li></ul></div>O- Two e700 e600 and e500 Automatic Ttansport Veatilators O- Two MedicalO- Two e700 e600 and e500 Automatic Ttansport Veatilators O- Two  MedicalMOHAP Safety Alerts and Warning<div class="ExternalClassE053FE49FFDA4309BDAB40255E63146D"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1535/O-%20Two%20e700%20e600%20and%20e500%20Automatic%20Ttansport%20Veatilators%20%20O-%20Two%20%20Medicalتقارير%20السلامة.docx">O- Two e700 e600 and e500 Automatic Ttansport Veatilators O- Two Medicalتقارير السلامة.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1535/O-%20Two%20e700%20e600%20and%20e500%20Automatic%20Ttansport%20Veatilators%20%20O-%20Two%20%20Medicalتقارير%20السلامة.pdf">O- Two e700 e600 and e500 Automatic Ttansport Veatilators O- Two Medicalتقارير السلامة.pdf</a></li></ul></div>09/04/2019 8:00:00 PM
منتج محظور منتج محظورتنبيهات و تحذيرات السلامة<div class="ExternalClass7D72A4BE4C7D49E998D48D5FEB69BE3F"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1536/X%20Power%203%20Tablets%20منتج%20محظور.docx">X Power 3 Tablets منتج محظور.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1536/X%20Power%203%20Tablets%20منتج%20محظور.pdf">X Power 3 Tablets منتج محظور.pdf</a></li></ul></div>X Power 3 TabletsX Power 3 TabletsMOHAP Safety Alerts and Warning<div class="ExternalClass9800FB9437C240D0A2D766198E87F449"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1536/X%20Power%203%20Tablets%20منتج%20محظور.docx">X Power 3 Tablets منتج محظور.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1536/X%20Power%203%20Tablets%20منتج%20محظور.pdf">X Power 3 Tablets منتج محظور.pdf</a></li></ul></div>09/04/2019 8:00:00 PM
اضافة تحذير على المستحضر الدوائياضافة تحذير على المستحضر الدوائيتنبيهات و تحذيرات السلامة<div class="ExternalClassB9562133C27C480481AC679CA51B0AB1"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1537/اضافة%20تحذير%20على%20المستحضر%20الدوائي%20BENLYSTA.docx">اضافة تحذير على المستحضر الدوائي BENLYSTA.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1537/اضافة%20تحذير%20على%20المستحضر%20الدوائي%20BENLYSTA.pdf">اضافة تحذير على المستحضر الدوائي BENLYSTA.pdf</a></li></ul></div>BENLYSTABENLYSTAMOHAP Safety Alerts and Warning<div class="ExternalClass167EDCB4892F464B9A7DCA8AC49253F0"><ul><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1537/اضافة%20تحذير%20على%20المستحضر%20الدوائي%20BENLYSTA.docx">اضافة تحذير على المستحضر الدوائي BENLYSTA.docx</a></li><li><a href="/Files/MOH_OpenData/1537/اضافة%20تحذير%20على%20المستحضر%20الدوائي%20BENLYSTA.pdf">اضافة تحذير على المستحضر الدوائي BENLYSTA.pdf</a></li></ul></div>09/04/2019 8:00:00 PM

Do you find this Content helpful?